diumenge, 17 de juny de 2018

ACTIVITATS EXTRAESCOLARS CURS 2018-2019

CONDICIONS PER PARTICIPAR A LES ACTIVITATS EXTRAESCOLARS

Benvolgudes famílies,

1. Per poder accedir a les extraescolars heu d’estar al corrent de pagament amb l´AMPA i de les empreses d’extraescolars.

2. A partir d’octubre, les sol·licituds de baixa i alta de les activitats proposades hauràn de lliurar-se a l’AMPA abans del dia 20 del mes en curs (una vegada depassat aquest termini, la baixa no serà

efectiva fins al mes següent i s’haurà d’abonar la quota corresponent). S´han d´enviar via e-mail al correu de l´Ampa.
 
3. Al següent document de les activitats es detalla el preu, si té un cost extra per material i si hi ha descompte per a germans o dos activitats de la mateixa empresa.


4. Si no hi hagués un nombre mínim d’alumnes, l’activitat no es podrà realitzar i s´oferirà
alternatives en la mesura que sigui possible.

5. Els impagaments que es produeixin comportarà una despesa coincident amb la comissió del banc per la devolució del rebut.

6. És obligació del pares/tutors advertir al formulari d’inscripció de qualsevol malaltia, al·lèrgia o
intolerància que l’alumne pogués patir.

7. Les persones autoritzades per recolllir a l’alumne de les extraescolars, seran el pares/tutors i persones autoritzades per aquests.

8. S’ha de respectar tant a la persona responsable de l’activitat com als companys i companyes,
materials i infraestructures. De no ser així, l’empresa de l’extraescolar podrà decidir d’acord amb
l’AMPA si algú ha d’abandonar el grup, a fi de preservar la bona marxa i el bon funcionament de
l’activitat.

9. Les extraescolars s’inicien el dia 1 d’octubre de 2018 i finalitzaran el dia 31 de maig de 2019.

10. Els usuaris de beques confirmades amb import menor que el cost total anual de l’activitat, faran
els pagaments directament a l’AMPA, excepte les últimes quotes que seran pagades amb l’import de la beca. Per tal de controlar els imports i dates, signaran un document amb l’AMPA.

11. Junt amb la quota d´Octubre anirà un cobrament de 5€ per l´assegurança obligatòria.

12. Per fer una previsió de les activitats que es faran, ompliu el següent document, retalleu per la línia de punts i dipositeu a la bústia de l´Ampa que trobareu al vestíbul de l´escola. Tant si tenim grup com si no, se us notificarà el més aviat possible, i us farem entrega del full d´inscripció.

Més informació a: