dilluns, 4 d’abril de 2016

Conferència Eduacció "sabem prevenir el Bullying" a l'Escola ColorsCONFERÈNCIA EDUCACCIÓ :”SABEM PREVENIR EL BULLYING”

8 ABRIL DE 15:00 A 17:00 H

*Detecció sense culpabilització : com ajudar a detectar els casos de bullying en el que el teu fill es victima o acosador.
*La comunicació amb l ́escola i l ́us dels
*Donem eines per la defensa dels nostres nens?
*El model KiVa: un exemple de bon funcionament.

ES NECESSITA INSCRIPCIÓ. OBERTA A TOTA L ́ESCOLA.
HAURÀ SERVEI D ́ACOLLIDA DE 16:30 A 17:00.​(Recordeu el berenar)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­

INSCRIPCIÓ:

PARE/MARE:

NENS: